Iloiset oppimisympäristöt ovat värikkäitä ja aktiivisia.

Laadukas varhaiskasvatus ja päivähoito ICEC-päiväkodeissa

Laadukas varhaiskasvatus

ICEC on pääkaupunkiseudulla toimiva yksityinen päiväkoti, jolla on seitsemän toimipaikkaa Helsingissä ja Espoossa. Tavoitteenamme on tarjota lapsille korkealaatuinen, englanninkielinen varhaiskasvatus ja päivähoito innostavassa, kehittävässä ja positiivisessa ympäristössä. Opetuksessa mukailemme Iso-Britannian kansallista EYFS-varhaiskasvatussuunnitelmaa Key stage one -tasolla. Opetussuunnitelma on hyväksytty Suomessa, ja sen rinnalla sovelletaan tietysti myös Suomen omaa varhaiskasvatussuunnitelmaa. Tutustu luoviin opetusmenetelmiimme sekä tapaamme toimia ja täytä hakemus, mikäli haluaisit ilmoittaa lapsesi ICEC-päiväkotiin. Voit myös aina ottaa yhteyttä ja kysyä lisätietoja; kerromme mielellämme tarkemmin toiminnastamme.

 

Mielekästä varhaiskasvatusta 1−7-vuotiaille

ICEC-päiväkodit on tarkoitettu 1−7-vuotiaille lapsille, joille englanninkielinen päiväkoti on luonteva päivähoitovaihtoehto. Aktiivisessa ja hauskassa oppimisympäristössä lapsi oppii itse osallistumalla ja tekemällä; toteuttamamme varhaiskasvatus kannustaa lasta omaan ajatteluun ja motivoi itsenäiseen päätöksentekoon. Tämän vuoksi kehitämme päiväkotiemme oppimisympäristöjä jatkuvasti erilaisilla projekteilla, lukujärjestyksillä, monimuotoharjoituksilla sekä High Scope -menetelmällä. Käyttämällä monipuolisesti eri opetusmenetelmiä päiväkodeissamme, lasten päivät kuluvat aina mielekkään tekemisen parissa ja päivähoito on lapsille iloista ja innostavaa.

Luova High Scope -opetusmenetelmä aktivoi ja osallistaa

High Scope -opetusmenetelmän lähtökohtana on lapsen osallistuminen päiväohjelman suunnitteluun. Lapsi oppii ja kehittyy parhaiten, kun päivittäisessä toiminnassa huomioidaan lapsen yksilöllisten kehitystason ja tarpeiden lisäksi hänen omia kiinnostuksen kohteitaan. High Scope -mallissa lapsi suunnittelee omaa tekemistään ohjatusti täyttämällä päiväohjelman yhdessä opettajien kanssa. Näin ollen opettajat kannustavat lapsia monipuolisiin aktiviteetteihin ja itsenäiseen päätöksentekoon. Kaikki päiväkotiemme aktiviteetit ovat huolellisesti suunniteltuja ja ohjattuja tarjotaksemme laajasti eri kehitysmahdollisuuksia jokaiselle lapselle.

Koulutetut lastentarhaopettajat lapsesi apuna

ICEC-päiväkodit tarjoavat lapselle turvallisen ja laadukkaan ympäristön kasvaa ja oppia, sillä henkilökuntamme koostuu koulutetuista varhaiskasvatuksen ammattilaisista. Meille on tärkeää, että meillä työskentelevät lastentarhaopettajat ovat paitsi ammattitaitoisia, heitä myös kiinnostaa laadukas varhaiskasvatus sekä työssään kehittyminen ja että he aidosti välittävät lapsista, perheistä ja toisistaan. Meillä on oma sisäinen, ammattiin valmistava N.V.Q-koulutusohjelma, jonka vetämisen olemme aloittaneet jo vuonna 1996. Oman koulutuksen avulla pystymme varmistamaan, että henkilökuntamme sisäistää ICEC-päiväkotien opetusmetodit ja arvomaailman. N.V.Q-koulutuksessa on kolme eri tasoa; korkeimman tason läpikäyneenä henkilö on kelpoinen itsenäisesti opettamaan 0-6-vuotiaita lapsia. Yksityiskohtaisempaa lisäinformaatiota koulutusohjelmasta löydät englanninkielisiltä sivuiltamme tai ottamalla meihin yhteyttä ja kysymällä lisää.

Englanninkielinen päiväkoti mahdollistaa kielen kehityksen

Haluamme herättää englannin kielen eloon kertomalla, näyttämällä ja jakamalla lapsille tietoa, joka on lapsista mielenkiintoista. Vahvistamme ja rohkaisemme lapsen kielen kehittymistä positiivisilla toimintatavoilla, kuten leikkien ja laulujen kautta. Lapsista on myös kiva jakaa asioita, jolloin oma tahto rohkaisee heitä puhumaan vierasta kieltä. Ymmärrämme erilaisia etnisiä taustoja ja huomioimme kulttuureihin liittyviä tapahtumia. Päiväkodeissamme vietetäänkin paljon erilaisia juhla- ja teemapäiviä, jotka eivät kuulu suomalaiseen kalenteriin.

Englanninkielinen päiväkoti antaa lapsien kasvaa monikulttuurisessa, kansainvälisessä ympäristössä, joka osaltaan aktivoi kielen kehittymistä. Meille on myös tärkeää, että lapsi säilyttää oman äidinkielensä toisen kielen rinnalla. Sen vuoksi tarjoamme suomenkielisille lapsille viikoittain myös oman kielenhuollon opetusta. Kielen kehitystä tarkkaillaan ja mahdollisista haasteista keskustellaan yhdessä vanhempien kanssa. 

Portfolio kertoo lapsen kehittymisestä

Lapsen kehitys kulkee sykleissä. Käyttämällä säännöllistä arviointia ja havainnointitekniikoita varmistamme, että jokainen lapsi saa yksilöllisen opetusohjelman. Portfolion tarkoituksena on välittää vanhemmille, sekä muille lapsen kehityksestä vastaaville henkilöille tietoa lapsen osaamisen nykytilasta ja kehittymisestä kauden aikana. 

Lukukauden aikana opettajat kokoavat yhteen lapsen tekemiä töitä, kehitykseen liittyvää materiaalia sekä omia kommenttejaan liittyen lasten kehittymiseen. Opettaja koostaa materiaaleista jokaiselle lapselle yksilöllisen, digitaalisen portfolion. Alle kuusivuotiaiden lasten kanssa teemme arviointikaavioita, jotka kuvastavat havaintoja heidän osaamistasostaan ja kehityksestään.

Ainutlaatuista päivähoitoa – eläinten rooli lasten opetuksessa

ICEC:n perustajat, Sharon ja Mikko Auri, omistavat eläinpuiston Torbackassa, noin 50 kilometrin päässä Helsingistä. Eläinpuistossa asuu yli 100 eläintä aina kaneista piikkisikoihin. Eläimistä ja muista ihmisistä huolehtiminen on hyväksi lapsen sosiaaliselle kehitykselle. Sen vuoksi eläinpuiston eläimillä on suuri rooli lasten opettamisessa; ICEC-päiväkotien lapset vierailevat säännöllisesti eläinpuistossa, tutustuen sen eläimiin ja luontoon. Lisäksi muita pieneläimiä, kuten esimerkiksi kaneja, asuu myös monissa päiväkodeissamme, joita hoidamme yhdessä lasten kanssa. 

Toimiva lasten päivähoito Helsingin ja Espoon seudulla

Perheissä lasten päivähoito ja siihen liittyvät järjestelyt ovat yksiä arjen keskeisimmistä asioista. Mikäli haluaisit, että lapsesi saama varhaiskasvatus kannustaa kansainvälisyyteen ja suvaitsevaisuuteen sekä opettaa itsenäiseen päätöksentekoon, tutustu ICEC-päiväkotien toimintaan. Olemme yksityinen päiväkoti, jolla on seitsemän toimipaikkaa ympäri Helsinkiä ja Espoota. Ota yhteyttä ja kysy lisää tai hae päivähoitopaikkaa lapsellesi saman tien.