Löydetään
maailma
joka päivä.

ICEC – englanninkielinen päiväkoti Helsingissä ja Espoossa 

ICEC on englanninkielinen päiväkoti Helsingissä ja Espoossa, joka tarjoaa korkealuokkaista varhaiskasvatusta ja päivähoitoa turvallisessa, kannustavassa ja iloisessa ympäristössä. Päiväkoti on ensimmäisiä paikkoja, jossa lapsi oppii itsestään, kanssaihmisistään ja elinympäristöstään. Opetusmetodimme sekä tapamme toimia tukevat lasten uteliaisuutta, mielikuvitusta ja itsenäistä kehitystä. Laadukas varhaiskasvatus kehittää lapsen sosiaalisia taitoja, vuorovaikutustaitoja, empatiakykyä ja yhteistyökykyjä antaen lapselle parhaat mahdolliset lähtökohdat kasvuun ja kehitykseen kohti tasapainoista, onnellista aikuisuutta. Olemme yksityinen päiväkoti, joka mahdollistaa joustavat, innostavat ja lapsen etua ajattelevat toimintatavat. Tutustu meihin sekä opetusmenetelmiimme ja ota yhteyttä, mikäli haluaisit ilmoittaa lapsesi englanninkieliseen ICEC-päiväkotiin.

Päivähoito, jossa lapsesi oppii ymmärtämään maailmaa

Etsitkö lapsellesi päiväkotia, jossa hän oppisi monikulttuurisuutta, suvaitsevaisuutta ja tasapuolisuutta? Helsingissä ja Espoossa sijaitsevissa päiväkotiryhmissämme eri kansallisuudet ja kulttuurit yhdistyvät saumattomasti; sekä lapset että henkilökunta mukaan lukien koko ICEC-yhteisössä onkin yli 40 eri kansallisuutta! Kasvatamme lapsia globaaliin maailmaan ja päivähoito kunnioittaa erilaisia kulttuureja tasapuolisesti. Uskomme, että päivähoito kansainvälisessä ilmapiirissä rikastaa lasten elämää muutoinkin kuin kielellisesti. Vietämme monia kansainvälisiä juhlapyhiä, kuten diwali, kiinalainen uusi vuosi, hanukka, kiitospäivä, joulu ja niin edelleen. ICEC-päiväkoti on paikka, jossa jokaista kulttuuria arvostetaan yhtä paljon. 

Laadukas yksityinen päiväkoti Helsinki & Espoo

Olemme pääkaupunkiseudulla toimiva laadukas, yksityinen päiväkoti. Helsinki ja Espoo ovat tällä hetkellä ICEC-päiväkotien sijaintipaikkoja; näiden kaupunkien alueella meillä on tällä hetkellä viisi toimipaikkaa, joissa käy yhteensä noin 450 lasta.  Päiväkodit sijaitsevat hyvillä paikoilla kätevien kulkuyhteyksien päässä. Lapsen voi tuoda hoitoon helposti joko omalla autolla tai julkisilla kulkuvälineillä; jopa kävellen, jos perhe asuu lähellä päiväkotia. Useamman toimipaikan ansiosta pystymme palvelemaan laajasti koko pääkaupunkiseudun perheitä. 

Kaikki toimipaikkamme tarjoavat paitsi innostavan henkisen ympäristön, myös turvallisen fyysisen ympäristön leikille ja oppimiselle. Omat rajatut piha-alueet, varta vasten päiväkotikäyttöön suunnitellut tilat, metsäkoulu sekä eläinpuistoretket ovat vain esimerkkejä ICEC-päiväkotien panostuksista. Yksityinen päiväkoti mahdollistaa joustavan ja yksilöllisen opetuksen jokaiselle lapselle. 

Englanninkielinen päiväkoti luo hyvän pohjan kansainvälisyydelle

ICEC on englanninkielinen päiväkoti, joka tarjoaa korkealaatuista englanninkielistä varhaiskasvatusta jo englantia puhuville. Meille on tärkeää tarjota lapsille mahdollisimman otollinen ympäristö englanninkielen ylläpitoon ja opetteluun samalla, kun lapsi kasvaa ja kehittyy yksilöksi. Henkilökuntamme on erittäin ammattitaitoista, ja meille töihin päästäkseen on läpäistävä tietyt koulutukset ja vaatimukset. Opetussuunnitelmamme mukailee Iso-Britannian kansallista varhaiskasvatuksen EYFS-opetussuunnitelmaa, jonka tukena on Suomen oma edistyksellinen varhaiskasvatus. Opetusmetodeinamme ovat High Scope ja Creative Learning Methods. Huomioimme monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden kaikessa tekemisessämme ja ohjaamme lapsia avoimeen, uteliaaseen ja ennakkoluulottomaan suhtautumiseen maailmaa ja muita ihmisiä kohti.

Innostavan oppimisympäristön päiväkoti 

Lasten etujärjestö UNICEFin mukaan paras oppimisympäristö koostuu aktiivisuudesta, avoimuudesta ja hyväntuulisuudesta. Tämä toteutuu jokaisessa ICEC-päiväkodissa; laulaminen, tanssiminen, maalaaminen, piirtäminen, tutkiminen sekä kuvitteleminen kuuluvat päivittäiseen toimintaamme. Ammattitaitoisten opettajiemme ohjauksella lapsi kasvaa oma-aloitteiseksi ja itsenäiseksi toimijaksi yltäen omiin tavoitteisiinsa. Laadukkaalla varhaiskasvatuksella sytytetään innostuksen kipinä elinikäiseen oppimiseen. Valitse lapsellesi sopivin englanninkielinen päiväkoti Helsinki-Espoo -akselilla ja jätä hakemus. Meillä on mukavaa vuoden jokaisena hoitopäivänä!

ICEC pähkinänkuoressa

The International Childcare and Education Centre Play 'n' Learn Oy tarjoaa englanninkielistä päivähoitoa ja varhaiskasvatusta alle seitsemänvuotiaille lapsille. ICEC aloitti vuonna 1988 nimellä The International Playschool. Myöhemmin yrityksen kasvun myötä vaihdoimme nimen ICEC:ksi (The International Childcare and Education Centre), joka kuvaa paremmin päiväkotien monimuotoista toimintaa. Laadukas varhaiskasvatus on toimintamme kulmakivi. Tarjoamme lapsille hauskan ja aktiivisen oppimisen ympäristön, sillä meidän mielestämme lapset oppivat ja omaksuvat asioita itse tekemällä paljon paremmin kuin vierestä passiivisesti seuraamalla. Tänä päivänä olemme yksi Suomen suurimmista englanninkielistä päivähoitoa ja varhaiskasvatusta tarjoavista yrityksistä.

ICEC kuuluu Pilke-päiväkotiyritykseen. Lue lisää täältä.